ارائه طرح توجیهی مالی

افرادی که در دوره‌های حضوری ما شرکت می کنند میتوانند از طرح توجیهی مالی ما نیز که در زمینه پرورش و تکثیر زالو تهیه شده است بهره مند شوند.
لازم به ذکر است که ارائه طرح توجیهی مالی در زمینه پرورش و تکثیر زالو فقط به حاضرین در دوره ارائه شده افراد می‌توانند از این امتیاز به بهترین نحو ممکن برای خود استفاده کنند.