نوشته‌ها

میکس خون جهت تغذیه زالوها

آماده سازی خون مناسب برای تغذیه زالو

/
آماده سازی خون مناسب برای تغذیه زالو چرا باید آماده سازی خون مناسب برای ت…
کدام خون برای تغذیه زالو بهتر است؟

کدام خون برای تغذیه زالو بهتر است؟

/
کدام خون برای تغذیه زالو بهتر است؟ شاید خیلی ها به این نکته توجه نکنند …
اقدامات اولیه قبل از تغذیه زالوها

اقدامات اولیه قبل از تغذیه زالوها

/
اقدامات اولیه قبل از تغذیه زالوها زمانی که زالو ها نیاز به تغذیه دارند ه…
الزامات ضروری در تهیه خون از کشتارگاه

الزامات ضروری در تهیه خون از کشتارگاه

/
الزامات ضروری در تهیه خون از کشتارگاه چیست؟ آیا الزامات ضروری در ته…