اشتباهات در قرنطینه زالو

هر فردی که در زمینه پرورش و تکثیر زالو فعالیت می کنند بایستی نکات و قواعد آن را به درستی رعایت کنند اشتباهات در قرنطینه زالو باعث به وجود آمدن بیماری ها و تلفات زیاد در بین زالوها و همچنین شایع شدن انواع بیماری ها در بین زالو های درحال قرنطینه می شود.
در زیر به مواردی اشاره شده است که در مورد اشتباهات در قرنطینه زالو می باشد و مطمئناً اکثر مواردی که منجر به ضرر و زیان و یا بازدهی کم در قرنطینه و یا بعد از قرنطینه می‌شود ناشی از کوتاهی در مورد موضوعات زیر می باشد:

   

عدم توجه به امر بهداشت

بارها در زمینه بحث رعایت بهداشت در قرنطینه و یا در امر پرورش و تکثیر زالو شنیده اید شما بایستی امر بهداشت را به درستی و به صورت وسواس گونه رعایت کنید.

 

کوتاهی در تعویض بموقع آب

اگر آب به هر دلیلی که باید سر موقع عوض شود آن را تعویض نکنید مطمئناً ضرر و زیان دامن شما را خواهد گرفت یا به صورت بیماری و یا به صورت تلفات زالوها .

دسته بندی نکردن زالوها از بابت نژاد ، سایز ، گرسنه و سیر بودن ، بیمار و سالم بودن و….

اشتباه بزرگی که بعضی ها آن را مرتکب می شوند در مورد بحث دسته بندی یا سورت بندی زالو ها از جنبه های مختلف می باشد شما باید زالو های خود را به درستی دسته بندی کنید تا مدیریت صحیح تری بر روی آنها داشته باشید.

استفاده از وسایل غیر اصوالی

در بعضی از فارم ها مشاهده می شود که دوستان از وسایل غیر استاندارد و یا غیر اصولی برای بحث پرورش و یا نگهداری و قرنطینه زالو ها استفاده می کنند استفاده از وسایلی اینچنینی باعث بروز مشکلات و یا ضرر و زیان خواهد شد پس از وسایلی که به صورت روال عادی باید استفاده کنید بهره ببرید.

 

انجام کارهای غیر مرسوم در قرنطینه

هیچ موقع در برخورد با مواردی که در مورد آنها اطلاعاتی ندارید خودسرانه عمل نکرده و سعی کنید از افرادی که در این زمینه تجربه دارند استفاده کنید.

 

راه دادن به هر فردی جهت مشاهده قرنطینه

این کار بسیار اشتباهی می باشد که افراد متفرقه را وارد فارم کنید چرا که باعث بروز مشکلاتی از جمله عدم رعایت بهداشت عدم کنترل بر روی فایل و قرنطینه خود و همچنین زیر سوال رفتن مدیریت کاری شما می شود پس به هیچ عنوان افراد متفرقه را وارد فاز و به‌خصوص قرنطینه نکنید.

رعایت نکردن مواردی مانند دما و رطوبت و نور مناسب

پر واضح است که رعایت نکردن مواردی مانند دما و رطوبت و همچنین نور صحیح می‌تواند تأثیر شدیدی در بازدهی مثبت و یا منفی در فارم شما داشته باشد پس این نکته را نیز توجه ویژه ای به آن داشته باشید.

مطمئنا اشتباهات در قرنطینه زالو شامل موارد دیگری نیز می شود که خود شما باید حواستان به این موارد باشد.