دلایل کچلی کوکونها

زالوی مولد ، پیله زالو ، لاروز زالو و… دارای دلایل مختلفی به جهت تلفات و آسیب دیدن می باشد ما در این بحث به موضوع دلایل کچلی کوکونها می پردازیم.

 

دلایل کچلی کوکونها

یک پرورش دهنده زالو که در زمینه تکثیر زالوهای طبی فعالیت می نماید بایستی زالوهای مولد سالم و به تبع آن کوکونهای با کیفیت داشته باشد تا بتواند در زمینه کسب و کار خود به سود آوری بالایی برسد اما بعضی مواقع مشکلات و آسیب های خاصی زالوها و کوکونهای ما را تهدید می کند که بعنوان مثال میتوان به کچلی کوکون اشاره کرد.

 

پیله های بدست آمده از زالوهای مولد دارای کیفیت های مختلف از لحاظ گوناگون می باشد بعنوان مثال :
از لحاظ اندازه – کوکونهای کوچک و بزرگ ( که در اکثر مواقه نمایانگر تغذیه نامناسب ، ضعف زالو و یا کوچکی جثه زالو و… می باشد)
از لحاظ تعداد زالوی لارو درون کوکون ( عوامل مهمی در تعداد لاروها تاثیر گذار هستند که برآیند همه آنها کیفیت رسیدگی می باشد)
از لحاظ کیفیت ظاهری و دفرمگی کوکون ( بعضی از کوکون ها در زیر خزه ها تحت فشار قرار گرفته و دفرمه می گردند که ممکن است موجب آسیب دیدن لاروها شود)

 

دلایل کچلی کوکونها

یکی از بیشترین مشکلات و آسیب هایی که در پیله ها مشاهده می شود کچلی محدود و یا گسترده در سطح کوکونها می باشد.
دلیل اصلی این اتفاق وجود استرس برای زالوی مولد در زمان پیله گذاری و یا وجود لارو حشرات دیگر که از سطح خارجی پیله ها تغذیه می کنند می باشد.

دلایل استرس زالو در زمان پیله گذاری :
جابجا کردن خزه ها در حین پیله گذاری
وجود عوامل محیطی ناخواسته مانند نور و صدای ناگهانی و شدید
اشتباهات نیروی انسانی
دلایل نامشخص

 

دلایل کچلی کوکونها

دلایل وجود لارو حشرات در فارم و درون خزه ها:
دلیل اصلی آن مهیا بودن شرایط زندگی برای سایر حشرات می باشد و بسرعت باید با انتشار و تکثیر آنها بصورت اصولی و بدون استفاده از مواد حشره کش شیمیایی اقدام نمود.
دلیل بعدی در مورد وجود لارو حشرات ، کوتاهی در دقت کار و پاکسازی اولیه خزه ها و… از وجود لارو حشرات می باشد که راهکارهای مختلفی مانند تعویض خزه ها و… میتوان انجام داد.

 

دلایل کچلی کوکونها

پیله ای که مبتلا به کچلی شد شاید از لحاظ ظاهری آسیب دیده باشد اما به احتمال زیاد دارای لاروهای زنده و سالم درون خود می باشد پس باید این گونه کوکونها را نیز در محیط مناسب نگهداری نمود تا زمان تولد لاروها فرا برسد.

 

دلایل کچلی کوکونها