پرورش زالو مولد اردبیل

پرورش زالو مولد اردبیل به روشهای نوین آموزش داده میشود.
آیا می دانید تفاوت پرورش و تکثیر در چیست؟ پرورش به مدت ۶ ماه و تکثیر نیاز به یک دوره طولانی مدت حداقل پانزده ماهه دارد. در شهر شما عمادلیچکو می تواند پرورش زالو را آموزش دهد.


جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید و یا به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.
شماره موبایل پشتیبانی: ۰۹۱۷۲۵۸۵۷۳۱
شماره دفتر عمادلیچکو: ۵۳۳۶۰۶۳۸ – ۰۷۱

پیشنهاد ما برای مطالعه »   مرکز خرید داروی دفرمگی یزد