ارائه طرح توجیهی مالی

افرادی که در دوره‌های حضوری ما شرکت می کنند میتوانند از طرح توجیهی مالی ما نیز که در زمینه پرورش و تکثیر زالو تهیه شده است بهره مند شوند.
لازم به ذکر است که ارائه طرح توجیهی مالی در زمینه پرورش و تکثیر زالو فقط به حاضرین در دوره ارائه شده افراد می‌توانند از این امتیاز به بهترین نحو ممکن برای خود استفاده کنند.


شرکت در کارگاه آموزشی پرورش زالو
تماس با عمادلیچکو