خرید تضمینی

افرادی که با ما همکاری می‌کنند و همچنین در دوره های حضوری ما شرکت می کنند می توانند در زمینه خرید و فروش زالو با ما همکاری کرده  ما از افرادی که در دوره‌های حضوری ما شرکت می کنند در این زمینه خرید تضمینی داریم.


 

شرکت در کارگاه آموزشی پرورش زالو
تماس با ما جهت کسب اطلاعات بیشتر